File đính kèm: Đính kèmDự thảo
Thông tin liên hệ
Mọi ý kiến đóng góp, vui lòng gửi về Sở Nội Vụ.
Địa chỉ: số 008 Trần Quốc Toản, Phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 066.3824386 - Fax:066.3826493
Email:
Thống kê chung
Tổng số ý kiến:     0
      ĐỒNG Ý         KHÔNG ĐỒNG Ý
0 0


Góp ý(Thời gian từ 22/06/2017 đến 22/07/2017)